Vad behöver du göra inför besiktningen

Vi önskar tillträde till alla åtkomliga utrymmen i er fastighet. Under den okulära besiktningen dokumenterar vi sprickor etc på de ytor ni har. Vi kommer inte att flytta på några inventarier utan vi dokumenterar endast de ytor som går att se visuellt.

Vet ni om att ni har några synliga befintliga skador eller förändringar är det bra om ni upplyser besiktningspersonal om detta.

Har ni en aktiv rökkanal som är murad vill vi att ni meddelar oss detta då denna kan omfattas av en utökad kontroll – en så kallad täthetskontroll/provtryckning. Ska en täthetskontroll utföras behöver vi vid besiktningstillfället också ha tillgång till taket. Vi uppskattar då att ni förbereder genom att ställa fram erforderlig stege eller ombesörjer tillträde till eventuell taklucka.

I de fall ni har egen dricksvattenbrunn, önskar vi att ni meddelar detta så att vi kan medföra utrustning för eventuell provtagning.